İK Yönetimi

İhtiyaç ve dinamiklere uygun ekip üyelerinin, belirlenmiş İK süreçleri dahilinde seçilip işe uyumunun sağlanması EKOM’un uzmanlık alanıdır. Bordro, izin, özlük işleri ve masraf yönetimi konularında dijital platformlarımız sayesinde hem iş ortaklarımıza hem de saha ekiplerimize online ve şeffaf bir yönetim hizmeti sunuyoruz.