Tutundurma

Personel değişim hızının yüksek seyrettiği doğrudan pazarlama sektöründe, aidiyet artırıcı çalışmalar yürüterek sektör ortalamasının altında skorlara ulaşıyoruz.